Израчунавање византијског времена

Учитавам
 

 

Опис

Програм израчунава текуће византијско време у двадесет светогорских манастира. За задати датум и време (час, минут) могуће је одредити одговарајуће византијско време.

Објашњење

На Светој Гори званични часовни систем јесте византијски, по коме се часови одбројавају, не од поноћи, него од заласка сунца. Упоредо са византијским постоји и савремени часовни систем (Источноевропско време, EET) према коме се управљају све цивилне службе на Светој Гори, и сви ходочасници. Оба часовна система имају исту јединицу, и исти начин одбројавања, два пута од 1 до 12 h.
По источноевропском времену лако разликујемо преподневне и послеподневне часове означене истим редним бројем. По византијском времену то одређење не важи, и када видите да је уз византијски час дописано „по дану”, то значи да он припада другој дванаестици. Надопуна тог часа до 12 h казује колико је времена још остало до заласка сунца (до почетка новог „византијског” дана).

Литература: Тадић, М. (2015). Византијски часовни систем српског манастира Хиландар (и целе Свете Горе). Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду, LXII, s. 121–144.

Подаци о заласку сунца се узимају са сајта Sunset and sunrise times API