Prizren (Serbia), 2016

Prizren (Serbia), Serbian Orthodox seminary of Saint Cyrillus and Methodius (Prizren Seminary), 2016

(42° 12′ 33″ N,  20° 44′ 34″ E)

PrizrenFig. 1. Prizren: 1) Serbian Orthodox seminary of Saint Cyrillus and Methodius (Prizren Seminary) (1871); 2) Holy Sunday Church (1370); 3) Church of the Holy Saviour (1330); 4) Sinan Pasha Mosque (1615) (stones used to build the mosque were taken from nearby Saint Archangels Monastery, 1343–1352).

Suncani casovnik - Prizrenska bogoslovija - 5 maj 2016-dvoristeFig. 2. Prizren Seminary, NE wing of the building

Suncani casovnik - Prizrenska bogoslovija - 5 maj 2016 - krupnoFig. 3. Sundial of the Prizren Seminary

“The symbolism is simple and clear: even though we live in time that we measure by movement and in the world that is transient and decadent, A and Ω – The Beginning and The End – indicate the One Who is the sense of time, the Lord Jesus Christ, God’s Son – the Saviour, whom we shall meet in eternity, as we meet Him during liturgies in time” (Dejan Ristić, professor of the Prizren Seminary).

 „Симболика је једноставна и јасна: иако живимо у времену, које меримо кретањем, и у свету пролазном и пропадљивом, А и Ω – Почетак и Крај – указују на Онога Који је смисао времена, Господа Исуса Христа, Божијег Сина – Спаситеља, са Којим ћемо се срести у вечности, као што се и у времену Литургијски срећемо са Њим” (Дејан Ристић, професор Призренске богословије).