Zagreb, 2nd century

Zagreb (Croatia), Archaeological Museum, 2nd century

(45° 48′ 39″ N, 15° 58′ 38″ E)

Figure 1. Roman sundial (63 x 49 cm, r = 25 cm) excavated in 1882 at the Metulum site near Josipdol (photo: Berislav Horvatić, 2021).
Figure 2. The inscription: I[ovi] o[ptimo] m[aximo] Soli invicto conser[vatori] Aug[usti] n[ostri] (photo: Berislav Horvatić, 2021).

References

Brunšmid , J. (1907). Kameni spomenici hrvatskoga narodnoga muzeja u Zagrebu. Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva, Nova serija, IX, 93-94.

Tadić, M. (1985). Antički sunčani satovi u Jugoslaviji: problemi tačne rekonstrukcije. Zbornik radova VII nacionalne konferencije astronoma Jugoslavije (Beograd 9-11. V 1984), 61-65.